Fläskkött på grill med grilltermometer

Bästa grilltermometern: Test & rekommendationer

Du älskar att grilla och vill att ditt kött ska lyckas perfekt? Då ska du informera dig själv om grilltermometrar. För med en grilltermometer kan du styra temperaturen exakt och laga ditt kött som du vill ha det. Men vilka typer av grilltermometrar finns det och vilka skillnader behöver du vara medveten om?

I vårt grilltermometertest presenterar vi de bästa och senaste produkterna från respektive kategori mer i detalj. Vi ger dig också viktig information och tips om grillning med en grilltermometer. Oavsett om det är analogt, digitalt, Bluetooth eller trådlöst hittar du de bästa grilltermometrarna på marknaden.

Fakta i korthet

 • För att steka eller laga din grill perfekt, behöver du en grilltermometer med vilken du kan mäta temperaturen inuti köttet.
 • Du kan välja mellan en analog och en digital grilltermometer. Bluetooth och trådlösa termometrar kan till exempel anslutas till en smartphone.
 • Mätområdet, koknivåerna, antalet temperatursensorer, storleken på displayen och en larmfunktion är avgörande kriterier vid val av lämplig grilltermometer.

Grilltermometertest: Våra favoriter

 • Den bästa grilltermometern med automatiska program
 • Den bästa trådlösa grilltermometern
 • Den bästa mini grilltermometern
 • Den bästa grilltermometern med LED-display

Den bästa grilltermometern med automatiska program

Santos 897465 BBQ-termometer är en högkvalitativ, digital trådlös grilltermometer, som är prissatt i mellanområdet. Den skiljer sig från andra grilltermometrar på grund av röstmeddelande på enhetsmenyn, som kan väljas på olika språk.

Santos 897465 BBQ-termometer är en digital stektermometer som drivs med batterier. De uppmätta värdena överförs via radio. Radiosändningens maximala räckvidd är 100 meter.

Den bästa trådlösa grilltermometern

Maverick ET-733 Barbecue Trådlösa Termometer tillhör den dyrare prisklassen för grilltermometrar, men har några rekommenderbara funktioner som motiverar priset. Med 15 justerbara koknivåer och ett radiointervall på cirka 100 meter är det en av de bästa i sin klass i dessa kategorier.

Maverick ET-733 är en digital trådlös grilltermometer. Den är utrustad med en andra sändare till vilken den aktuella temperaturen kan överföras och läsas.

Enligt tillverkaren når den trådlösa överföringen 100 meter utomhus. Köpare av denna produkt rapporterar konsekvent det långa och kraftfulla räckvidden på denna produkt, som enligt kunder också sträcker sig genom tjocka väggar och över golv.

Den bästa lilla grilltermometern

Habor HCP1-ES hushållstermometer kan användas för en mängd olika tillämpningar. Det ligger i en mycket gynnsam prisklass. Denna termometer ger en grund för temperaturmätning vid bakning, grillning eller matlagning.

Det är möjligt att mäta endast ett temperaturvärde, till exempel kärntemperaturen. I detta fall är kontakten mellan temperatursonden och föremålet som ska mätas nödvändig, varigenom sonden inte nödvändigtvis behöver sättas in i föremålet.

Den bästa grilltermometern med LED-display

IBT-2X Grill BBQ Stektermometer tillhör det medeltida prisintervallet för grilltermometrar, men har några rekommenderade funktioner. Denna termometer har en nedgångssond, som ger dig den exakta temperaturavläsningen även vid höga temperaturer.

IBT-2X Grill BBQ grilltermometer har dessutom en larmfunktion för temperatur- och tidsminskning så att ditt kött inte överskrider eller faller under önskad tillagningstid. En annan fördel med den här enheten är att du kan ansluta IBT-2X Grill BBQ grilltermometer till en kontrollapp. Det låter dig se den exakta temperaturkurvan och ställa in önskad temperaturinställning för olika typer av kött.

Frågor att tänka på innan du köper en grilltermometer

Hur använder jag en grilltermometer?

Att använda en grilltermometer är enkelt och enkelt. Det första steget är att sätta in temperatursonden i den tjockaste delen av köttet. Det är viktigt att du inte rör vid några ben, eftersom de värms upp snabbare och kan ha en negativ effekt på temperaturmätningen.

Om din grilltermometer har två temperatursensorer bör du placera den andra sensorn i grillen för att mäta temperaturen inuti den stängda grillen. Med en trådlös grilltermometer kan du nu ställa in önskad koktemperatur eller kärntemperatur på motsvarande trådlös modul.

Din trådlösa grilltermometer kan också ha olika programinställningar, i vilket fall måste du välja rätt program för din mat. Du kan sedan ställa in larmet så att du alltid är uppdaterad och vet när ditt kött är klart.

Med en analog grilltermometer måste du dock hålla ett öga på temperaturen under hela tillagningsprocessen.

Följande tabell visar vilken temperatur som är lämplig för vilken mat.

Typ av kött Idealisk grillningstemperatur

Stek: 230 till 280 grader

Fisk: 160 till 180 grader

Fjäderfä: 140 till 200 grader

Vilt: 130 till 180 grader

Revbensspjäll & Pulled pork: 95 till 130 grader

Vilka typer av grilltermometrar finns det?

I princip skiljer vi mellan två klassiska typer av grilltermometrar:

 • Analog grilltermometer
 • Digital grilltermometer
 • Bluetooth-grilltermometer
 • Trådlös grilltermometer

I det följande vill vi presentera dessa typer mer detaljerat för att hjälpa dig i ditt beslut. Varje kategori har sina individuella fördelar och nackdelar.

Hur fungerar en analog grilltermometer?

Den klassiska, strömfria varianten, den analoga grilltermometern, även känd som en stektermometer, mäter köttens kärntemperatur med hjälp av en temperaturnål. Fördelen med denna typ av grilltermometer är att temperaturen kan läsas när som helst under tillagningsprocessen.

Mätningarna på denna enhet är också mycket exakta och exakta. När termometern är ansluten till det grillade köttet, finns den inne i grillen. Detta faktum är ganska suboptimalt, på grund av att den insatta nålen i köttet kan köttjuicen undkomma och därmed försämras det grillade köttets smak.

Fördelar

 • Uppmätta värden kan läsas när som helst
 • Exakt och exakt utgång av uppmätta värden

Nackdelar

 • Den infogade mätnålen släpper köttjuice
 • Värmeförlust genom att lyfta locket

Beroende på modell måste dessutom locket på grillen tas bort för att läsa kärntemperaturen. Detta förlorar värmen under grillskyddet och förlänger kokningsprocessen, om än minimalt.

Hur fungerar en digital grilltermometer?

Den digitala grilltermometern skiljer sig från den analoga genom att de uppmätta värdena behandlas elektroniskt. De nyare, digitala grilltermometrarna är utrustade med två sensorer, så att de kan mäta kärntemperaturen för maten som ska grilla och temperaturen i matlagningskammaren.

Temperatursensorerna för dessa enheter är anslutna till termometern med en värmebeständig kabel. Du kan därför också läsa temperaturen utanför. Det är därför inte nödvändigt att öppna grilllocket.

Fördelar

 • Mätning av kärnans och kokningstemperaturens temperatur
 • Läsa termometern utanför matlagningskammaren
 • Ingen ytterligare värmeförlust
 • Exakt temperaturindikering

Nackdelar

 • Temperaturgivaren måste sättas in i köttet
 • Den värmebeständiga kabeln kan vara för kort
 • Platsberoende avläsning av termometern

Det finns ingen värmeförlust på grund av att locket öppnas däremellan. Den digitala grilltermometern indikerar också koktemperaturerna mycket exakt och exakt. Den befintliga temperaturen kan därför lätt avläsas och under hela grillprocessen.

Hur fungerar en Bluetooth-grilltermometer?

Bluetooth-grilltermometern används via en app på din smartphone. När termometern har installerats på din mobiltelefon visar den kontinuerligt aktuell temperatur.

Din Bluetooth-grilltermometer kan ha olika grilla- och kokprogram som du kan ställa in innan du lagar mat. En nackdel med denna typ av termometer är det reducerade intervallet för överföring av data till din smartphone.

Fördelar

 • Avläsning av de uppmätta värdena i stort sett oberoende av plats
 • Förprogrammerade tillagningssteg och matlagningsprogram
 • Modern teknologi

Nackdelar

 • Möjlig avslutning av Blueooth-anslutningen
 • Smarttelefonen måste vara inom räckhåll för grillen

Efter ett visst antal meter mellan grillen och smarttelefonen bryts anslutningen. Så det är nödvändigt att placera din smartphone nära ugnen eller grillen så att du kan läsa koktemperaturen.

Hur fungerar en trådlös grilltermometer?

En trådlös termometer är överlägsen en Bluetooth-termometer när det gäller temperaturöverföringsområdet. Enheten levereras med två sensorer och en digital radiostyrd konsol som sedan visar motsvarande temperatur.

Radiotermometrarna är också utrustade med kokprogram och tillagningssteg, så att en framgångsrik och perfekt grillad köttbit blir resultatet.

Fördelar

 • Avläsning av de aktuella temperaturvärdena oberoende av plats
 • Integrerade matlagningsstadier och program
 • Kärn- och / eller kokningstemperaturens mätbara

Nackdelar

 • Möjligt avbrott i radioanslutningen (överskrider intervallet)
 • Nackdelen med en radiotermometer är å andra sidan att radioanslutningen inte är lika stabil från ett intervall på ca. 100 m och kan därför eventuellt bryta av.

Köpkriterier: Med dessa faktorer kan du jämföra och utvärdera grilltermometrar

I följande avsnitt vill vi presentera ett antal inköpskriterier som du bör beakta om du vill köpa en grilltermometer. Framför allt bör det hjälpa dig att hitta den mest lämpliga grilltermometern för dig personligen.

Följande inköpskriterier behandlas i detalj:

 • Typ av grilltermometer
 • Överföring av de uppmätta värdena
 • Mätområde
 • Matlagningsstadier / program
 • Antal temperatursensorer
 • Storlek på skärmen
 • Larmfunktion

I följande respektive avsnitt kan du informera dig själv om dessa relevanta faktorer och klassificera dem.

Typ av grilltermometer

När du väljer din grilltermometer har du i princip två olika alternativ. Du kan välja mellan en analog och en digital grilltermometer. Den analoga grilltermometern består av en analog display med en mätnål (temperatursensor) och mätpekaren.

Genom att punktera din mat med temperatursensorn ger denna typ av grilltermometer dig köttens kärntemperatur. Temperaturen kan således kontrolleras under hela grillprocessen. Du måste dock öppna grillen varje gång för att läsa aktuell temperatur.

Den digitala versionen fungerar med en displayenhet och en mätsond. Den digitala grilltermometern kan ha olika versioner. Till exempel finns det med en eller två temperatursonder, med radiosändning av uppmätta värden eller Bluetooth.

Överföring av de uppmätta värdena

Om du är intresserad av en digital grilltermometer och vill vara så gratis som möjligt under tillagningsprocessen rekommenderar vi en grilltermometer med radio eller Bluetooth. De uppmätta värdena överförs till en sändare eller din smartphone.

Som nämnts tidigare bildar en trådlös grilltermometer en barriär mellan din termometer och en sändare. Du kan placera den upp till 100 m från ugnen för att läsa aktuell temperatur.

Med en grilltermometer, som överför de uppmätta värdena via Bluetooth till en app på din smartphone, är avståndet mycket kortare. Du behöver dock inte öppna grillen eller ugnen för att ta reda på den aktuella temperaturen.

Mätområde

Mätområdet är det temperaturintervall som din termometer kan mäta. Denna funktion är viktig för dig eftersom det finns vissa koktemperaturer för vissa typer av kött.

Beroende på vilken typ av kött du gillar att grilla eller laga mat kan du välja en grilltermometer med ett högre eller lägre mätområde.

Även om du vill använda din grilltermometer för andra temperaturmätningar av mat, till exempel beredning av barnmat etc., är mätområdet ett viktigt kriterium att beakta.

Matlagningsstadier / program

Förinställda koknivåer och kokprogram lagras på de nyare digitala grilltermometrarna. De justerbara matlagningsnivåerna och programmen är ett ytterligare beslutskriterium.

Dessa är mycket praktiska om du vill grilla olika typer av kött, men inte nödvändigtvis vet vad den bästa matlagningsnivån är. De flesta av termometrarna har bilder på djuren som köttet kommer från, vilket kan väljas genom att klicka på dem.

Termometern visar sedan den optimala tillagningstemperaturen. Du kan också välja mellan olika matlagningsnivåer (rare, medium, well done), vilket också ger dig den temperatur och tid du behöver för detta.

Denna typ av grilltermometer är särskilt lämplig för ambitiösa grillentusiaster som ofta experimenterar med sin mat och som lägger vikt vid att den är perfekt tillagad efter matlagning.

Antal temperatursonder

Antalet temperatursensorer påverkar också prestandan för din grilltermometer. Du kan välja mellan en eller två temperatursensorer. Om du väljer en grilltermometer med endast en temperatursensor, kan du antingen mäta kärntemperaturen för din mat eller temperaturen i matlagningskammaren.

Men om du har två temperatursensorer kan du mäta kärntemperaturen och innertemperaturen för din grill eller ugn samtidigt.

Du kan också visa kärntemperaturen för din mat på två olika punkter, till exempel vid den tjockaste delen av köttet och vid den tunnaste delen. En annan möjlighet är att visa två temperaturer inuti grillen.

Vid denna tidpunkt är det upp till dig att bestämma vilken typ av grilltermometer du föredrar eller behöver för dina önskade ändamål.

Storlek på skärmen

Kanske är det också viktigt för dig hur stor och tydlig den digitala eller analoga visningen av grilltermometern är. Speciellt praktiskt på en stor skärm är möjligheten att snabbt läsa temperaturen. Dessa är särskilt lämpliga för äldre och de som bär glasögon, eftersom de inte ytterligare begränsas i deras syn.

Larmfunktion

Larmfunktionen varnar dig när önskad temperatur har uppnåtts eller när den önskade temperaturen överskrids eller underskattas. Många av de digitala grilltermometrarna är för närvarande utrustade med en larmfunktion för att göra tillagningsprocessen ännu enklare för dig.

Genom att låta ett larm om det är något fel med din önskade tillagningsprocess, behöver du inte titta på temperaturdisplayen ofta.

Fakta som är värda att veta om grilltermometrar

Varför ska jag använda en grilltermometer?

En grilltermometer mäter kärntemperaturen för din grill, som biffar, stek eller till och med fisk. På det här sättet har du alltid information om hur långt din mat har lagts till. De flesta grilltermometrar har också en andra temperatursensor som mäter temperaturen i grillen själv.

Men nästan varje grill, särskilt de flesta elektriska grillar, har en inbyggd termometer, så du kanske undrar varför du behöver en ”extra” grilltermometer.

Ett enkelt svar på denna fråga är att den inbyggda grilltermometern mäter temperaturen direkt under grillocket, men eftersom värmen ackumuleras där indikerar termometern en temperatur som är cirka 20 ° C högre.

På den höjd där grillen är och maten ligger på är den därför kallare. Vissa professionella grillare kallar termometrar som redan är installerade på grillen ”skattjärn”, eftersom de bara ger en grov uppskattning av den faktiska koktemperaturen.

Genom att använda en grilltermometer kan du bestämma kärntemperaturen för din grillmat och temperaturen inuti grillen. Det hjälper dig att uppnå rätt och önskad matlagningsgrad (rare, medium, well done) av köttet så att det inte är tufft eller torrt, utan snarare saftigt och välsmakande.

Grilltermometerns historia

Tidigare hade grilltermometrar ingen verklig betydelse, eftersom människor vanligtvis åt kött helt rått. Så det fanns inget behov av en sådan enhet.

Men detta förändrades i början av 1900-talet, vilket till stor del är relaterat till hygien. Kött som inte var helt kokt kunde lätt bli en patogen på grund av bristen på kylning, varför människor konsumerade kött helt rått.

Från 1940 och framåt ökade dock vikten av beredningen av kokt kött. Det ekonomiska mirakelet och ökningen av livsmedelsproduktionen gjorde det möjligt för många fler att ha råd med mat av hög kvalitet, inklusive kött.

Mänskligheten började bli mer intresserad av smaken på maten och efter en tid märkte att ett medelkokt köttstycke är mycket smakligare och saftigare än helt kokt kött.

Utvecklingen av stek- och ugnstermometrar började. Till att börja med användes de i gastronomikök, sedan slutligen också i de enskilda hushållen. 80 år senare blev grilltermometrarna kända över hela världen och sedan dess har ny teknik för att registrera koktemperaturen utvecklats.

Idag är temperaturmätanordningarna mer exakta och kompakta än någonsin tidigare. Med uppfinningen av smartphones och deras tillhörande appar kan grilltermometrar nu anslutas. Det anses vara ett absolut måste-ha bland ambitiösa grillare.